Meble Kuchenne
Just another WordPress site

Współczynnik skojarzenia elektrociepłowni

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Współczynnik skojarzenia elektrociepłowni można również przedstawić w dowolnym okresie czasu; stosunek poboru ciepła, względnie ciepła pary wylotowej, do całkowitego ciepła .od-. dawanego przez elektrociepłownię (część ciepła grzejnego zdalaczynnego. pokrywa się ewentualnie przez parę świeżą o obniżonym ciśnieniu) wchodzi wtedy do wartości współczynnika. Wysokie wartości można uzyskać jedynie dla wysokich ciśnień początkowych i bardzo niskich przeciwciśnień. Wykazano to przez porównanie prowizorycznych wartości. Większość miejskich sieci cieplnych jest jeszcze daleka od tych optymalnych wartości. Wartości te zostały jednak już osiągnięte w zakładach przemysłowych i nowoczesnych ogrzewaniach zdalaczynnych wodą ciepłą. Ogrzewanie budynków na przestrzeni roku wykazuje, jak wynika z charakterystyk obciążenia, bardzo wysokie szczyty zapotrzebowania ciepła w ciągu niewielu tylko godzin. Szczyty te są więc bez znaczenia dla rocznego wytwarzania prądu. Turbinę ciepłowniczą oblicza się z zasady tylko na 50 -:- 60% obciążenia szczytowego, a parę Świeżą o zredukowanym ciśnieniu albo wylotową ze stopni o wyższym ciśnieniu używa się do po- krycia szczytów. Turbozespół staje się wskutek tego mniej kosztowny i lepiej wykorzystany. Równocześnie unika się w turbinie, obliczonej na zbyt wysoki przelot pary, pracy z niekorzystnym współczynnikiem sprawności przy często występujących średnich obciążeniach. Z rocznego zapotrzebowania ciepła grzejnego odpada przeważnie jeszcze dalsza część na wytwarzanie energii elektrycznej. W okresie przejściowym ilości wymaganego ciepła są często zbyt małe, aby utrzymać opłacalną pracę elektrociepłowni; wydajność pracy turbin przeciwprężnych nie może być wykorzystana w sieci elektrycznej (godziny nocne). [patrz też: kalendarz biodynamiczny, olx kedzierzyn, plandeki lublin ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: kalendarz biodynamiczny olx kedzierzyn plandeki lublin