Meble Kuchenne
Just another WordPress site

Wentylacja ciagła

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Utrzymanie założonej temperatury powietrza W tym przypadku przyjęto, że wskutek silnych źródeł ciepła, np. pieców przemysłowych, należy oczekiwać przegrzania pomieszczenia. Przegrzaniu trzeba przeciwdziałać przez dostateczną wymianę powietrza . Bilans cieplny pomieszczenia przedstawia się wtedy w następujący sposób. Wydajność wszystkich źródeł ciepła powiększona o entalpię powietrza nawiewanego musi być równa stratom ciepła przez otaczające ściany, zwiększonym o entalpię powietrza wywiewanego. Oznacza się kolejno: tzw – temperatura powietrza nawiewanego, którą należy przyjąć jako równą temperaturze powietrza zewnętrznego, tw – temperatura wewnętrzna, Ql – wydajność wszystkich źródeł ciepła, kcal/h, Q2 – straty ciepła pomieszczenia ustalone przy temperaturze tw w kcal/h (obliczone w oparciu o rachunek zapotrzebowania ciepła), Cp – objętościowe ciepło właściwe powietrza, kcal/m3°e, V – ilość nawiewanego powietrza na godzinę, m3/h. Bilans cieplny przyjmuje wtedy postać Ql + Cp V •tzw = Q2+Cp V•tw Przyjmując Cp = 0,3 otrzymuje się ilość powietrza na godzinę V = Q1 – Q2 m3jh 0,3 (tw – tzw)
Wentylacja ciągła. Utrzymanie założonego składu powietrza W tym przypadku przyjęto, że wskutek wytwarzania się szkodliwych gazów lub oparów, wytwarzania kurzu itp. – powstaje stałe zanieczyszczenie powietrza, dla którego trzeba utrzymać określone granice jego składu przez wymianę powietrza. Dla przykładu przyjmuje się, że wytwarzają się znaczne ilości dwutlenku węgla, które przedostają się do pomieszczenia. Przy założeniu, że nie występuje w ogóle absorbcja dwutlenku węgla przez ściany – bilans brzmi: suma wydajności wszystkich źródeł wydzielania dwutlenku węgla w pomieszczeniu i zawartości dwu- tlenku węgla w powietrzu nawiewanym musi być równa zawartości dwutlenku węgla w powietrzu wywiewanym. Oznaczając jako: kzw – koncentracja CO2 w powietrzu nawiewanym, Ofo objętości, kw – koncentracja CO2 w powietrzu wewnętrznym, Ofo objętości, K – wydajność źródeł, m3/hl, V – dopływ powietrza na godzinę, m3/h, otrzymamy bilans K + VkzV = Vkw [więcej w: hoger lubliniec, stan bud, kołki sprężyste ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: hoger lubliniec stan bud urodziny wrocław impreza na statku