Meble Kuchenne
Just another WordPress site

TECHNIKA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Zanieczyszczanie powietrza w zamkniętych pomieszczeniach, podczas obecności wielu osób albo w pomieszczeniach przemysłowych wskutek określonych procesów roboczych, zmusza do stałej albo okresowej wymiany powietrza. Wymagane do tego celu urządzenia służą również często do utrzymywania wilgotności i temperatury w pomieszczeniu na określonej wysokości, przy czym właściwe zadanie urządzenia wentylacyjnego – a mianowicie doprowadzenie do pomieszczenia świeżego powietrza – może w tym ustawieniu zejść na drugi plan. Jest to przypadek często występujący w urządzeniach klimatyzacyjnych do celów przemysłowych. Urządzenia te jednak zaliczają się w najogólniejszym ujęciu do urządzeń wentylacyjnych, ze względu na budowę i działanie. W związku z tym należy omówić urządzenia i metody, które zapewniają wymianę powietrza w pomieszczeniu jedynie przy określonych warunkach atmosferycznych.
PODZIAŁ METOD WENTYLACJI W zależności od działających sił odróżnia się: – wentylację naturalną, – wentylację mechaniczną. Przy wentylacji naturalnej przepływ powietrza, a zatem wymiana powietrza, jest wywołana jedynie przez różnicę temperatur i napór wiatru. Wobec tego siła i kierunki przepływu powietrza zmieniają się i nie można stworzyć obrazu pola przepływu powietrza w pomieszczeniu, który obowiązywałby we wszystkich warunkach. Do wentylacji naturalnej należy wentylacja samoczynna (przy zamkniętych oknach i drzwiach) oraz wentylacja przez okna i kanały wywiewne. Natomiast przy wentylacji mechanicznej ruch powietrza jest wywołany za pomocą wentylatora. Do pomieszczenia wentylowanego doprowadza się założoną w projekcie ilość powietrza, a najczęściej także wytwarza się określone pole przepływu. Ta grupa obejmuje właściwe urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne. [podobne: pompa ciepła powietrze woda cena, projekty altan ogrodowych, list motywacyjny bez doświadczenia zawodowego wzór ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: list motywacyjny bez doświadczenia zawodowego wzór pompa ciepła powietrze woda cena projekty altan ogrodowych