Meble Kuchenne
Just another WordPress site

SIEĆ WODY CIEPŁEJ O ZMIENNYCH TEMPERATURACH ZASILANIA I POWROTU

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Sieci wody ciepłej, do których dołączone są wyłącznie ogrzewania budynków, pracują jako zwykłe ogrzewania wodą ciepłą ze zmienną temperaturą zasilania. Podczas większej części okresu ogrzewczego temperatury zasilania są tak niskie, że ciśnienia pary grzejnej poniżej 1 at wystarczają do ogrzania wody. W takich przypadkach używa się często kondensatora turbiny bezpośrednio jako wymiennika ciepła. Turbina ciepłownicza pracuje wtedy jako turbina kondensacyjna z pogorszoną próżnią, przy czym ciśnienie kondensatora musi dostosować się do wymagań procesu ogrzewniczego . Współczynniki skojarzenia takich urządzeń osiągają wskutek tego szczytowe wartości. Ekonomiczność turbin ciepłowniczych z niskim przeciwciśnieniem można poprawić jeszcze bardziej, jeśli obok kondensatora chłodzonego wodą zastosuje się do ogrzewania drugi kondensator z wodą chłodzącą. Przy małej wydajności grzejnej można odprowadzić część pary wylotowej do . drugiego kondensatora, wobec cze- go wydajność turbiny staje się nie- zależna od dostarczania ciepła do sieci cieplnej. W lecie turbina może pracować wyłącznie jako turbina kondensacyjna. Z zależności między temperaturą wody grzejnej i obciążenia można wyprowadzić przebieg ciśnienia pary grzejnej. Jeśli przy wydajności szczytowej przyjmie się różnicę temperatur między temperaturą pary grzejnej i temperaturą zasilania równą 10°C, wtedy wynika najwyższe przeciwciśnienie turbiny równe 2,02 at, zaś najniższe przy obciążeniu 200/0 równe 0,1 at. Podczas większej części okresu ogrzewczego pracuje więc turbina w zakresie przeciwciśnień 0,2 -;- 0,6 at, Objętości pary szybko wzrastają wraz ze zmniejszaniem ciśnienia (w przybliżeniu proporcjonalnie do odwrotności ciśnień), dlatego turbina, której przeciwciśnienie ma być regulowane w całym zakresie zmian ciśnień pary grzejnej będzie pracować częściowo ze złą sprawnością. Dobrze jest więc wykonać turbinę na zakres najczęściej występujących niskich przeciwciśnień, a przy wyższym obciążeniu przyjąć dwustopniowe podgrzewanie wody. [podobne: renowacja okien drewnianych, skrzynki rozsączające, drzwi tarasowe przesuwne cennik ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: drzwi tarasowe przesuwne cennik renowacja okien drewnianych skrzynki rozsączające