Meble Kuchenne
Just another WordPress site

SIEĆ PAROWA

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Parowe sieci cieplne prowadzi się zwykle w taki sposób, aby ciśnienie w najbardziej odległym punkcie użytkowania albo u odbiorców wymagających szczególnie wysokich temperatur nie spadło poniżej wartości nominalnej, np. do 0,5 atn. Jeśli LIp jest stratą ciśnienia między wylotem z turbiny i ciśnieniem u odbiorcy, odpowiadającą ilości pary Gh przepływającej na godzinę, a Pu jest ciśnieniem w naj dalszym miejscu użytkowania, wtedy dla ciśnienia pary grzejnej przy turbinie P2 słuszna jest następująca zależność P2 = P+ LIp Natomiast dla oporów miejscowych, które w przewodach zdalaczynnych stanowią tylko małą część całkowitej straty ciśnienia, przyjmuje się to samo prawo co i dla przewodu prostego. W pierwszym przybliżeniu wartość LIp jest dla małych zakresów ciśnień proporcjonalna do Gh2. Przy większym spadku ciśnienia należy uwzględnić zmianę Y wywołaną zmianami p. Wzrost LIp wraz ze zwiększeniem obciążenia jest mniejszy niż wynikałoby to z drugiej potęgi, przede wszystkim w zakresie niskich ciśnień. W ogrzewaniu zdalaczynnym należy więc przewidzieć turbinę przeciw- prężną z dołączoną do niej siecią parową (najlepiej na zmienne przeciwciśnienie). Ciśnienie P2 max, które decyduje o obliczaniu przewodów, występuje jedynie przy szczytowym obciążeniu, a więc bardzo rzadko. Najczęściej występują ob- ciążenia między 30 -;- 50% obciążenia ii szczytowego. W tym zakresie turbina do- starczająca ciepło do ogrzewania musi pracować z najwyższą sprawnością. W przeciwieństwie do pracy ze stałym przeciwciśnieniem (a więc P2 max) zysk jest tym większy, im większy jest spadek ciśnienia w sieci, w odniesieniu do roboczego spadku ciśnienia (Pl – P2) w turbinie. Zależność między obciążeniem a współczynnikiem skojarzenia jest również słuszna- dla przypadku, gdy między turbiną i siecią grzejną włączono przetwornicę pary. Należy tu jednak uwzględnić dodatkowo różnicę temperatur, konieczną do przenoszenia ciepła między parą wylotową turbiny a parą przewodu zdalaczynnego. [hasła pokrewne: renowacja okien drewnianych, skrzynki rozsączające, drzwi tarasowe przesuwne cennik ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: drzwi tarasowe przesuwne cennik renowacja okien drewnianych skrzynki rozsączające