Meble Kuchenne
Just another WordPress site

SCHEMATY POŁĄCZEŃ CIEPLNYCH

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

W oparciu o schematy elektrotechniczne powstała jednolita metoda oznaczeń w schematach większych urządzeń parowych. Schemat jest tak ułożony, że poziome linie odpowiadają równej entalpii czynnika, a entalpia ta zmniejsza się, licząc od góry w dół rysunku. Kierunek obiegu czynnika grzejnego jest zgodny z ruchem wskazówek ze- gara, kocioł zatem umieszcza się zawsze w górnym lewym rogu rysunku, kondensator zaś lub odbiornik ciepła w prawym dolnym rogu. Rysując schemat, należy ograniczyć się do najważniejszych aparatów i przewodów, a z kilku podobnych elementów zaznaczyć tylko jeden, bo tylko w ten sposób zachowa się przejrzystość zachodzących zależności. W żadnym przypadku schemat nie może zastępować planu przewodów. Sposób wy- konania schematów tego rodzaju można wyjaśnić na podstawie kilku przykładów. Najprostszy schemat przedstawia prostą turbinę przeciwprężną z do- łączoną siecią parową. Para wysokoprężna z kotła wchodzi pod ciśnieniem Pl do turbiny i jako para wylotowa o ciśnieniu pz zasila rozdzielacz pary o ciśnieniu użytkowym, względnie sieć przewodów zdalaczynnych. Jeśli ilość pary wylotowej jest stale mniejsza niż zapotrzebowanie pary grzejnej (zakłady o względnie wysokim zużyciu ciepła: np. farbiarnie, pralnie, zakłady tekstylne, zakłady przemysłu skórzanego i cukrowniczego) wtedy reguluje się turbinę stosownie do mocy elektrycznej (regulator liczby obrotów). Jeżeli powstanie niedobór ilości pary grzejnej, wówczas do przewodów rozprowadzających można doprowadzić świeżą parę zdławioną i ewentualnie również ochłodzoną. Zawór bezpieczeństwa zabezpiecza sieć rozprowadzającą parę grzejną i jednocześnie stronę wylotową turbiny przed przekroczeniem dopuszczalnego ciśnienia . W zakładach przemysłowych pojedyncze odbiorniki pary wymagają często wyższego ciśnienia pary grzejnej. Można w tych przypadkach pobrać część pary ze stopnia turbiny o wyższym ciśnieniu (turbina z upustem). Zapotrzebowanie pary grzejnej danego zakładu najczęściej nie wystarcza do osiągnięcia w każdej chwili niezbędnej mocy elektrycznej przy pracy z przeciwciśnieniem. Stosuje się wtedy dodatkowe turbiny kondensacyjne albo zużytkowuje się całkowitą parę z turbiny upustowo-kondensacyjnej. Rozbudowując zakłady starszych typów przechodzi się często na wyższe ciśnienie w kotłach i wykorzystuje dodatkowe ciśnienie we wstępnej turbinie przeciwprężnej. Między oba stopnie ciśnienia P2 i P3 można włączyć (dla wyrównania zapotrzebowania energii elektrycznej i pary) zbiornik wyrównawczy. Zbiornik ten odciąża kotłownię w okresach szczytów zapotrzebowania. Wskutek tego można zwiększyć udział pracy uzyskanej w części wysoko- prężnej w stosunku do wymaganej energii elektrycznej. Możliwości połączeń elektrociepłowni i kombinacji typów istniejących turbin są tak różnorodne, że z braku miejsca nie można ich tutaj wszystkich opisać. Niektóre schematy ważne dla ogrzewań zdalaczynnych będą jeszcze omówione przy rozpatrywaniu zależności między rozprowadzeniem ciepła a zyskami energii elektrycznej. [więcej w: hoger lubliniec, stan bud, kołki sprężyste ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: hoger lubliniec stan bud urodziny wrocław impreza na statku