Meble Kuchenne
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘strop smart cena’

Wymiennik ciepła

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Przy pełnej wydajności każdy wymiennik ciepła powinien wykazywać jednakową wydajność. Podgrzewacz wtórny włącza się dopiero przy obciążeniach B > 0,5 (po- wierzchnia zakreskowana). Ciśnienie pary grzejnej P2 potrzebne do na- grzania wstępnego zmienia się w gil a nic ach 2,5 i 4,8 at i pozostaje stale przy obciążeniach większych niż B = 0,5 . Dla stanu pary dolotowej 60 at przy 450°C i odpowiednich liczbach jednostkowych zużycia pary otrzymuje się zależność współczynnika skojarzenia od obciążenia. Przyjęto przy tym, że podgrzewacz wtórny jest ogrzewany świeżą parą. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘strop smart cena’

Wymiennik ciepła

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Zastosowanie pompy cieplnej do ogrzewania budynków występuje przede wszystkim przy ogrzewaniu powietrznym i wodnym. W ogrzewaniach wodnych trzeba przyjmować możliwie niskie temperatury zasilania, ponieważ ze wzrostem temperatury czynnika grzejnego szybko maleje współczynnik wydajności pompy cieplnej. Prowadzi to w urządzeniach z miejscowymi grzejnikami do dużych powierzchni grzejnych i wysokich kosztów inwestycyjnych. Można uniknąć tego, stosując pompę cieplną jedynie podczas przeważającej liczby dni ogrzewania o temperaturze powyżej zera, a przechodząc częściowo lub całkowicie na urządzenie kotłowe przy niższych tempera- turach zewnętrznych. Zwiększają się wprawdzie wskutek tego koszty inwestycyjne centrali cieplnej, często jednak nie w takim stopniu, jak koszty z racji powiększanych powierzchni grzejnych. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘strop smart cena’

Wymiennik ciepła

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Przy omawianiu zagadnień łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej wykazano, że ciepło dla celów technicznych musi być szacowane w zależności od wysokości rozporządzanego poziomu temperatury. Na przykład ciepło, którego temperatura zbliża się do temperatury otoczenia, jest technicznie bezwartościowe. Ciepło to jednak może być przesunięte do poziomu wyższej temperatury dzięki przebiegowi termodynamicznemu przy użyciu energii mechanicznej i wskutek tego może być wykorzystane ono w technice. Urządzenia tego rodzaju określa się jako pompy cieplne. Są one zastosowane w przemysłowych procesach grzejnych, a w szczególnych przypadkach w ogrzewaniu pomieszczeń.
WYKONANIE I ZASADA DZIAŁANIA Obieg pompy cieplnej jest taki sam jak w chłodziarce; odbywa się on jedynie w zakresie temperatur wyższych niż temperatury otoczenia Jako czynnik roboczy służy gaz, który można skroplić przy niezbyt wysokim ciśnieniu i przy żądanej temperaturze do ogrzewania oraz odparować przy niskim ciśnieniu i temperaturze otoczenia. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘strop smart cena’

Wymiennik ciepła

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Termodynamicznie wartość przebiegu procesu pompy cieplnej ocenia się przez podanie współczynnika wydajności e, czyli stosunku uwalnianego ciepła Q do równowartości wydatkowanej pracy mechanicznej L, a więc Najwyższy współczynnik wydajności osiąga się z obiegu, gdzie obieg odznacza się szczególnie niską pracą sprężania. Współczynnik jest zależny jedynie od obu temperatur T i T o, a mianowicie współczynnik wydajności ee w procesie Carnota jest równy Zysk ciepła jest zatem tym wyższy, im większy jest stosunek temperatur T o : T albo – im mniejsza jest różnica temperatur (dla danego poziomu temperatur), o którą należy podnieść ciepło. W. przypadku zastosowania pomp cieplnych do ogrzewania pomieszczeń, ilość ciepła Qo odbiera się zwykle z otaczającego powietrza albo z wody rzek, jezior lub źródeł; jedynie wyjątkowo można rozporządzać źródłami ciepła o wysokich temperaturach (np. z wszelkiego rodzaju ciepła odpadkowego). Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘strop smart cena’

Wymiennik ciepła

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Jako ekshaustory stosuje się wentylatory, mogące wytwarzać podciśnienie do 100-150 mm słupa wody. Wydajność ekshaustorów uzależniona jest od wielkości pieców jak również od parametrów procesu wypalania i może dochodzić nawet do 300000-350 000 m3/godz. Ekshaustory ustawia się zwykle pomiędzy kominem, którego rola ogranicza się tutaj do odprowadzania gazów odlotowych do atmosfery na odpowiedniej wysokości podyktowanej wymaganiami higieny pracy, i urządzeniami odpylającymi, usytuowanymi bezpośrednio za piecem. Przy takim ustawieniu przez ekshaustor przechodzą gazy już odpylone, a więc zawierające tylko niewielkie ilości pyłu, który działa niszcząco na obudowę i przede wszystkim na wirnik ekshaustora. Pracujące obecnie cementownie, zarówno w naszym przemyśle krajowym, jak i za granicą, wyposażone są w piece obrotowe najrozmaitszych typów i o najrozmaitszych wielkościach – od najmniejszych do największych. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘strop smart cena’

Wymiennik ciepła

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

OBLICZANIE STATYCZNE KANAŁOW Obliczanie statyczne kanałów o przekroju kołowym może być wykonane m: in. sposobem podanym przez Malquardta. Obciążenie ruchome Gp może być długotrwałe, np. stos cegieł, kamieni itp. , bądź też krótkotrwałe, np. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘strop smart cena’

Wymiennik ciepła

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Jesteśmy zawsze podekscytowani, aby zobaczyć, co przynoszą karty Decathlon Solar.
Jest to niezwykle intensywna konkurencja, zakorzeniona w przekonaniu, że wysoce wydajne domy mogą być zrównoważone bez utraty estetyki i komfortu.
W ciągu miesięcy spędzonych na przygotowywaniu swoich ostatnich domów studenci z jednych z najlepszych uniwersytetów na świecie starają się połączyć technologiczne innowacje, zrównoważony rozwój i design w funkcjonalną całość.
Konkurs stawia przed studentami potrzebę myślenia ponad systemami i strategiami, które są obecnie w użyciu, dlatego każda propozycja próbuje znaleźć innowacyjne sposoby podejścia do kwestii energii odnawialnej i efektywności energetycznej.
Projekt RE: FOCUS na Uniwersytecie Floryda łączy w sobie język lokalny z języka Floridian z opcją powrót do podstaw . Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘strop smart cena’

Wymiennik ciepła

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Kilka tygodni temu przedstawiliśmy konkurs na otwarte pomysły, w którym poprosiliśmy uczestników o wzmocnienie Airplota.
Czytelnik Blogu, Marc Drewes, podzielił się z nami swoją propozycją, która znalazła się w pierwszej piątce.
Uproszczony projekt, skonstruowany z odzyskanego betonu, proponuje.
Odporny kawałek architektury protestacyjnej.
to pozwoli Greenpeace i lokalnym mieszkańcom wykazać determinację w walce z budową trzeciego pasa startowego na lotnisku Heathrow, co doprowadzi do zniszczenia wielu rezydencji. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘strop smart cena’

Wymiennik ciepła

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Dzięki uprzejmości XVSTUDIO XVSTUDIO (Xavier Vilalta Studio) udostępniliśmy nam swój projekt Alpha, który wygrał międzynarodowy konkurs na mieszany rozwój w Doha w Katarze.
Więcej zdjęć i opis architekta po przerwie.
ALPHA PROJECT to całkowicie samodzielny, innowacyjny rozwój.
Dzięki uprzejmości XVSTUDIO Projekt ma na celu delikatne uchwycenie istoty i kultury miasta Doha, ze starożytnymi tradycjami projektowymi stanowiącymi fundamentalną podstawę planu i nowoczesnych technologii budowlanych wykorzystywanych jako narzędzie ekspresji.
Jest to niezależny ekosystem, który pokazuje połączenie zaawansowanego projektu budowlanego z historycznym dziedzictwem. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘strop smart cena’

Wymiennik ciepła

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

90 m2 – z zewnątrz W samą porę na lato, nowa seria obudów przedpremierowych Visiondivison jest nastawiona na dostosowanie czasu letniego do gości w elastycznej, a jednocześnie niewielkiej przestrzeni.
W kształcie piramidy dom posiada zabawną fasadę, którą można wspinać, dając każdemu gościowi własną klapę wejściową, do której można dotrzeć z zewnątrz.
Więcej zdjęć i więcej o domach po przerwie.
Zorganizowany na trzech poziomach, środkowy poziom.
znana jako. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries