Meble Kuchenne
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘pompy ciepła powietrze woda’

klasyfikacja pieców obrotowych

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

W Związku Radzieckim przyjęto np. klasyfikację pieców obrotowych według trzech kryteriów, a mianowicie: 1) kształtu korpusu pieca, 2) rodzaju chłodników, 3) rodzaju zastosowanych wymienników ciepła. Pod względem kształtu korpusu piece dzielą się na 5 grup. Mamy więc piece: a) o stałej średnicy, b) z rozszerzoną strefą spiekania, c) z rozszerzoną strefą kalcynacji, d) z rozszerzoną strefą spiekania i kalcynacji, e) z rozszerzoną strefą spiekania i suszenia. Pod względem rodzaju chłodników rozróżnia się piece: a) z chłodnikiem obrotowym zamkniętym, b) z chłodnikiem obrotowym otwartym, c) z chłodnikami planetarnymi, dl z chłodnikiem rusztowym. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘pompy ciepła powietrze woda’

klasyfikacja pieców obrotowych

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Kolejność ustawienie poszczególnych typów pieców w trzech wyżej wymienionych grupach klasyfikacyjnych nie jest przypadkowa. Obrazuje ona bowiem w porządku chronologicznym postęp techniczny w dziedzinie doskonalenia konstrukcji samych pieców, jak i ich urządzeń pomocniczych. W polskim przemyśle cementowym można ,spotkać wszystkie typy pieców z przedstawionej klasyfikacji. Rola chłodników i wpływ ich rodzaju na pracę pieca omówione były już poprzednio. Bardziej szczegółowe omówienie budowy i zasady działania różnych rodzajów wymienników ciepła będzie treścią następnego rozdziału niniejszego podręcznika. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘pompy ciepła powietrze woda’

klasyfikacja pieców obrotowych

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Piec typu Lepol przy suchej metodzie produkcji stosowane są niekiedy instalacje piecowe typu Lepol, które chociaż mają dosyć skomplikowaną konstrukcję, odznaczają się za to stosunkowo bardzo niskim jednostkowym zużyciem ciepła ma wypalanie klinkieru. Schemat konstrukcji, której podstawowymi elementami są krótki piec obrotowy i specjalny ruchomy ruszt. Wypalanie klinkieru odbywa się wg następującego schematu: Mączka surowcowa ze zbiornika buforowego przez zasilacz mechaniczny i przenośnik kubełkowy podawana jest do małego zbiornika buforoweqo , skąd dostaje się do granulatora bębnowego , w którym przy odpowiednim dodatku wody (zwykle 12 -7- 14010) zostaje zgranulowana na kulki o wymiarach od kilku do kilkunastu mm. Z granulatora kulka spadają do zbiornika , z którego za pomocą warstwownicy rozprowadzana są warstwą grubości 140 -7- 180 mm na całą szerokość rusztu . Ruszt szerokości 2 -7- 3 m i długości 10 -7- 12 m składa się z ognioodpornych rusztowin żeliwnych lub staliwnych, tworzących ruchomą, zamkniętą taśmę wprawioną w powolny ruch posuwisty za pomocą odpowiedniej przekładni i silnika elektrycznego. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘pompy ciepła powietrze woda’

klasyfikacja pieców obrotowych

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Piec obrotowy wyposażony jest w otwarty chłodnik obrotowy. Gazy spalinowe po przejściu przez ruszt znacznie się ochładzają i są następnie wytłaczane do atmosfery przez komin . Pył i drobne granulki materiału, które wypadają przez szczeliny pomiędzy rusztowinami, gromadzą się w leju , skąd za pomocą przenośnika ślimakowego zawracane są do ponownej przeróbki w granulatorze. Pomocniczy komin używany jest przy rozpalaniu pieca obrotowego. Piec opalany jest pyłem węglowym, który przez dyszę lb pobierany jest ze zbiornika buforowego . Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘pompy ciepła powietrze woda’

klasyfikacja pieców obrotowych

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Pył i drobny klinkier spadający przez szczeliny doprowadzany jest zbiorczym ślimakiem do ślimaka . Gazy spalinowe odpylane są w cyklonie , a strącony w nim pył również przechodzi do ślimaka. Klinkier spadający z rusztu w postaci dużych, spieczonych brył jest wstępnie rozdrabniany w łamaczu walcowym a następnie w łamaczu szczękowym, do którego również doprowadzany jest przenośnikiem klinkier spadający z dolnej części rusztu . Rozdrobniony w łamaczach klinkier podawany jest przenośnikom do dwupokładowych sit sortujących, na których zostaje rozdzielony na trzy frakcje: 0-:–6 mm, 6 – 20 mm i powyżej 20 mm. Frakcja 0-:–6 mm, służąca za dodatek do materiału wypalanego. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘pompy ciepła powietrze woda’

klasyfikacja pieców obrotowych

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

BILANS CIEPLNY PIECÓW DO WYPALANIA KLINKIERU CEMENTOWEGO Podstawy teoretyczne. Cementownictwo jest przemysłem zużywającym duże ilości energii cieplnej. Na wypalenie 1 tony klinkieru cementowego zużywa się ok. 400 kg miału węglowego, co w produkcji cementu (4 miliony ton rocznie) daje w skali krajowej przeszło półtora miliona ton węgla rocznie. Koszty paliwa stanowią poważną pozycję w kosztach produkcji cementu, zrozumiałe więc jest, że gospodarka cieplna w cementownictwie jest zagadnieniem podstawowym. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘pompy ciepła powietrze woda’

klasyfikacja pieców obrotowych

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Bilans teoretyczny wypalania klinkieru. Obliczenia bilansu teoretycznego wykazały, że ilość ciepła potrzebna na wytworzenie 1 kg klinkieru cementowego z surowców wynosi 400 –:- 450 kcal, w zależności od składu mieszaniny surowcowej, a przede wszystkim od zawartości węglanu wapniowego. Założeniem tego bilansu były warunki idealne powstawania klinkieru cementowego. Obliczenia odniesiono do temperatury, tzn . przyjęto, że surowce przed reakcją i wszystkie materiały po reakcji (klinkier, woda powstała na skutek rozkładu kaolinu i CO2 pochodzący z rozkładu węglanu wapniowego) madą temperaturę ODe. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘pompy ciepła powietrze woda’

klasyfikacja pieców obrotowych

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Bilans praktyczny pieca obrotowego. Nawet pobieżne obliczenia w praktyce, oparte na zużyciu !paliwa do wypalenia klinkieru, wykazują, że ilość zużytego ciepła na wypalenie 1 kg klinkieru znacznie przewyższa tę teoretyczną wartość i osiąga przy metodzie mokrej przeciętnie 1 850 –:- 1 900 kcal, a nawet 2 500 kcal. Rożnica ta polega na tym, że w praktyce niemożliwe jest utrzymanie warunków idealnych, przyjętych w bilansie teoretycznym. Przede wszystkim duże zużycie ciepła spowodowane jem tym, że klinkier i gazy pochodzące z reakcji chemicznych surowców i ze spalania paliwa opuszczają piec w znacznie wyższej temperaturze i unoszą ze sobą znaczne ilości ciepła. Poza tym w warunkach przemysłowych muszą powstawać straty ciepła przez promieniowanie, konwekcję i przewodność rozgrzanego płaszcza pieca i innych jego części. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘pompy ciepła powietrze woda’

klasyfikacja pieców obrotowych

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

24 czerwca zespół easaUK, wspierany przez SCHOSA, organizuje konferencję dla brytyjskich studentów architektury w Manchester School of Architecture.
Konferencja jest szansą na odzyskanie energii wygenerowanej przez easa010 powracających do kraju, który nie tylko ją zrodził, ale także ma świetną, utraconą już tradycję Szkół Zimowych.
Konferencja, zorganizowana i prowadzona przez zespół easa010, ma na celu rozpowszechnienie doświadczeń zdobytych przez zespół w ciągu ostatnich 2 lat w odniesieniu do instytucji, które nie mogą uczestniczyć w europejskim wydarzeniu, w celu stworzenia podobnej imprezy w Wielkiej Brytanii.
Tematem rozmów będzie historia Szkoły Zimowej i EASA, budowanie zespołu, pozyskiwanie funduszy, promocja oraz media i uwarunkowania prawne.
Wszystkie rozmowy będą czerpać bezpośrednio z doświadczeń, jakie zespół zdobył podczas pracy nad EASA, prowadzenia mniejszych warsztatów i galerii easaHQ. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘pompy ciepła powietrze woda’

klasyfikacja pieców obrotowych

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Reiulf Ramstad Arkitekter, którego Krajowa Trasa Turystyczna była finalistą Nagrody Budowniczych Roku 2009, otrzymał ostatnio pierwszą nagrodę za zaproszenie do zaprojektowania ośrodka alpinistycznego.
Położone w Norwegii centrum ma ekspresyjną geometrię, która jest sztuczną interpretacją górzystego tła witryny.
Pokryte jednolitą powierzchnią, kanciastość formy rozbija dużą masę na bardziej kontekstową i skalowalną całość.
Projekt ma na celu nadanie istniejącemu domowi szczególnego charakteru, który przekazuje treści o wyjątkowym i istniejącym wyrażeniu.
dając centrum. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries