Meble Kuchenne
Just another WordPress site

ZASTOSOWANIE I OCENA EKONOMICZNA

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Zastosowanie pompy cieplnej do ogrzewania budynków występuje przede wszystkim przy ogrzewaniu powietrznym i wodnym. W ogrzewaniach wodnych trzeba przyjmować możliwie niskie temperatury zasilania, ponieważ ze wzrostem temperatury czynnika grzejnego szybko maleje współczynnik wydajności pompy cieplnej. Prowadzi to w urządzeniach z miejscowymi grzejnikami do dużych powierzchni grzejnych i wysokich kosztów inwestycyjnych. Można uniknąć tego, stosując pompę cieplną jedynie podczas przeważającej liczby dni ogrzewania o temperaturze powyżej zera, a przechodząc częściowo lub całkowicie na urządzenie kotłowe przy niższych tempera- turach zewnętrznych. Zwiększają się wprawdzie wskutek tego koszty inwestycyjne centrali cieplnej, często jednak nie w takim stopniu, jak koszty z racji powiększanych powierzchni grzejnych. Korzystne warunki dla zastosowania pomp cieplnych występują przy ogrzewaniu sufitowym i podłogowym, podobnie jak i przy ogrzewaniu po- wietrznym oraz w urządzeniach klimatyzacyjnych, ponieważ stosuje się w nich względnie niskie temperatury czynnika grzejnego. Przy ogrzewaniu pomieszczeń trzeba jednak stale pamiętać o tym, że wraz z obniżaniem się temperatury zewnętrznej, wskutek wyższych temperatur czynnika grzejnego, współczynnik wydajności pompy cieplnej zmniejsza się. Tendencja ta wzmaga się jeszcze wskutek zmian temperatury naturalnych źródeł ciepła równoległych z przebiegiem temperatury zewnętrznej. Z tego powodu rzadko używa się powietrza atmosferycznego jako źródła ciepła. Główną przeszkodę dla częstszego stosowania pompy Cieplnej do ogrzewania pomieszczeń stanowią wysokie koszty urządzenia; wnoszą one wielokrotność kosztów zwykłych urządzeń kotłowych. Tylko w specjalnych przypadkach można wyrównać tę nadwyżkę amortyzacji kapitału przez oszczędności kosztów użytkowania. Na podstawie obliczeń porównawczych stosunek kosztów ciepła, przy elektrycznym ogrzewaniu oporowym, do ogrzewania węglowego lub koksowego wynosi w Niemczech ok. 5: 1. Dopiero przy średnich współczynnikach wydajności erz > 4 albo przy znacznie korzystniejszym stosunku cen ciepła zastosowanie pompy cieplnej może stać się ekonomiczne. Druga możliwość występuje często w krajach o dużych ilościach energii wodnej bez większych własnych zasobów paliwa (Szwajcaria, Norwegia, Szwecja) . Jeśli uda się znacznie obniżyć koszty inwestycyjne urządzenia przez małe oprocentowanie kapitału i zwiększyć czas wykorzystania pompy cieplnej przez okresowe używanie jej do ogrzewania wody użytkowej albo w lecie do chłodzenia, wtedy porównawcze obliczenie gospodarcze może wypaść w ogóle na korzyść pompy cieplnej. Wiele jest możliwości zastosowania pompy cieplnej w zagadnieniach wytwórczych, np. do suszenia, odparowywania, rektyfikowania itp., ponieważ często można rozporządzać ściekami przemysłowymi jako źródłem ciepła, przy niewielkich jedynie uskokach temperatury. [więcej w: strop smart cena, kuchnie radomsko, olx myszków ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: kuchnie radomsko olx myszków strop smart cena