Meble Kuchenne
Just another WordPress site

Zapewnienie wymiany powietrza

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Wymiana powietrza między pomieszczeniem wentylowanym a pomieszczeniem ubocznym – albo między pomieszczeniem a atmosferą – jest możliwa tylko wtedy, jeżeli istnieje między nimi różnica ciśnień. Różnica ciśnień powstaje wskutek różnic temperatur powietrza w obu pomieszczeniach (działanie komina), przez napór wiatru albo wskutek sprężania za pomocą wentylatora. Dla wytworzenia przepływu powietrza musi zatem działać przynajmniej jedna z tych przyczyn. Do przetłoczenia wymaganej ilości powietrza nie wystarcza jednak sama różnica ciśnień; muszą również istnieć dostatecznie duże i swobodne drogi dla jego przepływu. Dotyczy to zarówno nawiewania jak i wywiewania powietrza. Spotyka się urządzenia wentylacyjne, w których wentylator jest umieszczony jedynie w przewodzie powietrznym nawiewnym lub wywiewnym. W pierwszym przypadku pomieszczenie wentylowane wykazuje pewne nadciśnienie w stosunku do powietrza zewnętrznego (wentylacja nawiewna), w drugim zaś przypadku występuje podciśnienie (wentylacja wywiewna). Przy wentylacji nawiewnej należy również dbać o zorganizowanie odpowiednich otworów wywiewnych, a przy wentylacji wywiewnej o odpowiednie zorganizowania otworów nawiewnych. Zapomina się często, że świeże powietrze można tylko wtedy doprowadzić do pomieszczenia, jeżeli dla takiej samej ilości powietrza zapewni się wywiew z pomieszczenia; tylko wtedy można odprowadzić zużyte powietrze z pomieszczenia, jeśli taka sama ilość powietrza świeżego może dopłynąć. Z tego wypływa ważna zasada dla techniki wentylacyjnej: Dążenie do małych oporów przepływu jest słuszne w tym samym stopniu przy nawiewie powietrza jak i p7zy wywiewie powietrza. System, w którym powietrze znajduje swe ujście przez nieszczelności pomieszczenia nie jest właściwy, a stosowanie go powoduje zawsze nie- dostateczną wymianę powietrza, a prócz: tego zbyt wysokie zużycie prądu w urządzeniach wentylacyjnych. Trzeba na to koniecznie zwracać uwagę, ponieważ spotyka się urządzenia, w których zupełnie pominięto te samo przez się zrozumiałe zasady. Często głębsza przyczyna braku zaprojektowania wystarczających otworów wlotowych leży w mniejszej lub większej obawie przed przeąciągami, [więcej w: hoger lubliniec, stan bud, kołki sprężyste ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: hoger lubliniec stan bud urodziny wrocław impreza na statku