Meble Kuchenne
Just another WordPress site

WYMIANA POWIETRZA W POMIESZCZENIACH PRZEZNACZONYCH DO PRZEBYWANIA LUDZI. ILOŚĆ POWIETRZA ZEWNĘTRZNEGO

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Wskutek przebiegów procesów fizjologicznych, człowiek oddaje stale do otaczającego go powietrza ciepło, dwutlenek węgla, parę wodną oraz substancje pachnące i cuchnące. Jeśli w pomieszczeniu, w którym przebywa wielu ludzi, trzeba uniknąć wzrostu zanieczyszczeń powietrza gazami lub parami (niekorzystnych ze względów higienicznych), wówczas pomieszczenie to należy wentylować, zapewniając nawiew świeżego powietrza w dostatecznej ilości, W związku z tym – pomieszczenia, w których zanieczyszczenie powietrza jest wywołane przeważnie przez przebywających tam ludzi, będą określane jako pomieszczenia dla ludzi w przeciwieństwie do pomieszczeń przemysłowych, gdzie większe znaczenie ma zanieczyszczenie powietrza wywołane procesami produkcyjnymi. W pomieszczeniach dla ludzi ilość powietrza dopływowego określa się w zależności od liczby osób znajdujących się jednocześnie w po- mieszczeniu. Minimalne ilości powietrza zewnętrznego doprowadzane do pomieszczenia na godzinę i na osobę określa się wg wytycznych VDI . – dla pomieszczeń z zakazem palenia tytoniu 20 m3/h na osobę, – w pomieszczeniach, w których wolno palić 30 mś/h na osobę, W przypadku wyczuwalnego zanieczyszczenia powietrza zewnętrznego szczególnie szkodliwymi dla zdrowia gazami, można zmniejszyć ilość powietrza zewnętrznego do 10 m na osobę i godzinę, jeśli powietrze zewnętrzne będzie odpowiednio przygotowane. W praktyce obniża się najczęściej ze względów ekonomicznych ilość powietrza zewnętrznego w skrajnych warunkach atmosferycznych. Zgodnie z wytycznymi VDI, przy obliczaniu powierzchni ogrzewających i chłodzących, zaleca się stosowanie niżej podanych wartości minimalnych.
WYMAGANIA PODSTAWOWE Urządzenia wentylacyjne pracują prawidłowo tylko wtedy, jeśli speł- niają pewne wymagania podstawowe. Do warunków tych należy zapewnie- nie koniecznej wymiany powietrza, brak przeciągów, możliwie równo- mierne przepłukiwanie pomieszczenia, a w urządzeniach z wentylatorami również bezszumność działania. Jedynie przy wentylacji mechanicznej można zagwarantować określoną wymianę powietrza w pomieszczeniu oraz równomierne warunki we wszystkich miejscach. Przy wentylacji naturalnej można jednak również zwiększyć wydajność albo przynajmniej polepszyć pracę przy uwzględnieniu niżej podanych zasad. [przypisy: hoger lubliniec, stan bud, kołki sprężyste ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: hoger lubliniec stan bud urodziny wrocław impreza na statku