Meble Kuchenne
Just another WordPress site

Unikanie przeciągów

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Często zdarzają się przypadki wyłączania urządzeń wentylacyjnych, a w pomieszczeniach z wietrzeniem przez okna – zamykanie okien z obawy przed przeciągami. Jako przeciąg należy rozumieć uczucie jednostronnego ochłodzenia ciała wywołanego przez ruch powietrza. Zgodnie z doświadczeniem, w pomieszczeniach zamkniętych odczuwa się przyjemnie temperaturę powietrza ok. 19°C. Temperatura ta zapewnia, przy prawie takich samych temperaturach otaczających ścian i normalnym ubraniu, wymagane fizjologicznie oddawanie ciepła ciała ludzkiego. Ma to swoje uzasadnienie dopóki powietrze znajduje się w bezruchu. Przy przepływie powietrza, np. wskutek otwarcia dwóch przeciwległych okien, przepływające powietrze odbiera od ciała ludzkiego więcej ciepła i wówczas doznaje się uczucia zimna. Powietrze cieplejsze o temperaturze np. 25°e dopiero przy dość dużych prędkościach wywołuje takie samo ochłodzenie jak nieruchome powietrze o temperaturze 19°C. Cieplejsze powietrze może więc przepływać nieco prędzej, zanim odczuje się je jako zjawisko uciążliwe. Powietrze poniżej l8°e w bezruchu jest odczuwane przez człowieka jako zbyt zimne. Jeśli powietrze takie znajduje się w ruchu, wtedy uczucie zimna może stać się nieznośne. Z rozważań tych można wyciągnąć pewne wnioski dotyczące przeprowadzania wietrzenia. Jeśli trzeba przewietrzyć pomieszczenie tam, gdzie można jeszcze podwyższyć nieco temperaturę – jak np. w wypełnionej w połowie przez ludzi sali w zimie – wtedy uniknięcie przeciągów, przy doprowadzeniu powietrza, nie nastręcza żadnych trudności, ponieważ powietrze można ogrzać znacznie powyżej temperatury pomieszczenia. Inne warunki panują wtedy, gdy sale trzeba przewietrzyć, a nie można doprowadzać dalszych ilości ciepła albo nawet trzeba wywołać obniżenie temperatury powietrza przez wietrzenie, co zachodzi również i podczas zimy w przepełnionych salach. Wtedy trzeba wprowadzać powietrze o temperaturze niższej od temperatury powietrza w pomieszczeniu. Nie można przy tym uniknąć przeciągu przez dowolne obniżenie temperatury powietrza nawiewanego poniżej temperatury pomieszczenia, z drugiej zaś strony w obszar?;€ przebywania ludzi nie mogą występować żadne szkodliwe prędkości powietrza. Dla uzyskania założonego działania chłodzącego przez wentylację przy niewielkich różnicach temperatur trzeba dać bardzo duże ilości powietrza i równie duże otwory kratek nawiewnych lub dużą prędkość powietrza nawiewanego. [przypisy: pompa ciepła powietrze woda cena, projekty altan ogrodowych, list motywacyjny bez doświadczenia zawodowego wzór ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: list motywacyjny bez doświadczenia zawodowego wzór pompa ciepła powietrze woda cena projekty altan ogrodowych