Meble Kuchenne
Just another WordPress site

RZECZYWISTE WSPÓŁCZYNNIKI WYDAJNOŚCI

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Współczynniki wydajności wykonanych urządzeń zmniejszają się jeszcze wskutek całego szeregu strat. Tak więc temperatura czynnika w parowniku musi być niższa o kilka stopni, a w skraplaczu o kilka stopni wyższa niż temperatura wyjściowa czynnika grzejnego. Różnica temperatur T – To wskutek tego podwyższa się, a współczynnik wydajności maleje. Dochodzą tu jeszcze straty przy sprężaniu czynnika roboczego, które można wyrazić przez sprawność indykowaną kompresora YJ;, sprawność mechaniczną 17m i sprawność silnika lei. Nieadiabatyczne sprężenie ujęte w sprawności warunkuje podwyższenie mocy napędowej, ale w takim samym stopniu podwyższa rozporządzalne ciepło Q. Strat elektrycznych i mechanicznych nie można jednak wykorzystać do dostarczania ciepła. Często do obliczenia należy również włączyć zapotrzebowanie mocy maszyn pomocniczych. W zależności od wielkości i wykonania urządzenia, rodzaju czynnika roboczego, źródła ciepła i rodzaju wymiennika ciepła mogą wyniknąć całkiem różne wartości stosunków pomiędzy teoretycznym i rzeczywistym współczynnikiem wydajności pompy cieplnej. Dla dokładnego obliczenia odchyleń od obiegu Carnota trzeba zatem badać osobno skoki temperatur w wymiennikach ciepła, straty w maszynach i pozostałe straty wydajności, przy czym nie należy rezygnować Z wartości szacunkowych i doświadczalnych uzyskanych w wykonywanych już urządzeniach. W obliczeniach orientacyjnych dobrze jest zebrać wszystkie straty i odchylenia od idealnego obiegu Carnota w całkowitym [więcej w: pompa ciepła powietrze woda cena, projekty altan ogrodowych, list motywacyjny bez doświadczenia zawodowego wzór ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: list motywacyjny bez doświadczenia zawodowego wzór pompa ciepła powietrze woda cena projekty altan ogrodowych