Meble Kuchenne
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘ogród zimowy cena’

SCHEMATY POŁĄCZEŃ CIEPLNYCH

Posted in Uncategorized  by admin
November 22nd, 2018

W oparciu o schematy elektrotechniczne powstała jednolita metoda oznaczeń w schematach większych urządzeń parowych. Schemat jest tak ułożony, że poziome linie odpowiadają równej entalpii czynnika, a entalpia ta zmniejsza się, licząc od góry w dół rysunku. Kierunek obiegu czynnika grzejnego jest zgodny z ruchem wskazówek ze- gara, kocioł zatem umieszcza się zawsze w górnym lewym rogu rysunku, kondensator zaś lub odbiornik ciepła w prawym dolnym rogu. Rysując schemat, należy ograniczyć się do najważniejszych aparatów i przewodów, a z kilku podobnych elementów zaznaczyć tylko jeden, bo tylko w ten sposób zachowa się przejrzystość zachodzących zależności. W żadnym przypadku schemat nie może zastępować planu przewodów. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘ogród zimowy cena’

SCHEMATY POŁĄCZEŃ CIEPLNYCH

Posted in Uncategorized  by admin
November 22nd, 2018

Wskutek przebiegów procesów fizjologicznych, człowiek oddaje stale do otaczającego go powietrza ciepło, dwutlenek węgla, parę wodną oraz substancje pachnące i cuchnące. Jeśli w pomieszczeniu, w którym przebywa wielu ludzi, trzeba uniknąć wzrostu zanieczyszczeń powietrza gazami lub parami (niekorzystnych ze względów higienicznych), wówczas pomieszczenie to należy wentylować, zapewniając nawiew świeżego powietrza w dostatecznej ilości, W związku z tym – pomieszczenia, w których zanieczyszczenie powietrza jest wywołane przeważnie przez przebywających tam ludzi, będą określane jako pomieszczenia dla ludzi w przeciwieństwie do pomieszczeń przemysłowych, gdzie większe znaczenie ma zanieczyszczenie powietrza wywołane procesami produkcyjnymi. W pomieszczeniach dla ludzi ilość powietrza dopływowego określa się w zależności od liczby osób znajdujących się jednocześnie w po- mieszczeniu. Minimalne ilości powietrza zewnętrznego doprowadzane do pomieszczenia na godzinę i na osobę określa się wg wytycznych VDI . – dla pomieszczeń z zakazem palenia tytoniu 20 m3/h na osobę, – w pomieszczeniach, w których wolno palić 30 mś/h na osobę, W przypadku wyczuwalnego zanieczyszczenia powietrza zewnętrznego szczególnie szkodliwymi dla zdrowia gazami, można zmniejszyć ilość powietrza zewnętrznego do 10 m na osobę i godzinę, jeśli powietrze zewnętrzne będzie odpowiednio przygotowane. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘ogród zimowy cena’

SCHEMATY POŁĄCZEŃ CIEPLNYCH

Posted in Uncategorized  by admin
November 22nd, 2018

Wymiana powietrza między pomieszczeniem wentylowanym a pomieszczeniem ubocznym – albo między pomieszczeniem a atmosferą – jest możliwa tylko wtedy, jeżeli istnieje między nimi różnica ciśnień. Różnica ciśnień powstaje wskutek różnic temperatur powietrza w obu pomieszczeniach (działanie komina), przez napór wiatru albo wskutek sprężania za pomocą wentylatora. Dla wytworzenia przepływu powietrza musi zatem działać przynajmniej jedna z tych przyczyn. Do przetłoczenia wymaganej ilości powietrza nie wystarcza jednak sama różnica ciśnień; muszą również istnieć dostatecznie duże i swobodne drogi dla jego przepływu. Dotyczy to zarówno nawiewania jak i wywiewania powietrza. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘ogród zimowy cena’

SCHEMATY POŁĄCZEŃ CIEPLNYCH

Posted in Uncategorized  by admin
November 22nd, 2018

Utrzymanie założonej temperatury powietrza W tym przypadku przyjęto, że wskutek silnych źródeł ciepła, np. pieców przemysłowych, należy oczekiwać przegrzania pomieszczenia. Przegrzaniu trzeba przeciwdziałać przez dostateczną wymianę powietrza . Bilans cieplny pomieszczenia przedstawia się wtedy w następujący sposób. Wydajność wszystkich źródeł ciepła powiększona o entalpię powietrza nawiewanego musi być równa stratom ciepła przez otaczające ściany, zwiększonym o entalpię powietrza wywiewanego. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries