Meble Kuchenne
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘odległość szamba od budynku’

Współczynnik skojarzenia elektrociepłowni

Posted in Uncategorized  by admin
November 22nd, 2018

Współczynnik skojarzenia elektrociepłowni można również przedstawić w dowolnym okresie czasu; stosunek poboru ciepła, względnie ciepła pary wylotowej, do całkowitego ciepła .od-. dawanego przez elektrociepłownię (część ciepła grzejnego zdalaczynnego. pokrywa się ewentualnie przez parę świeżą o obniżonym ciśnieniu) wchodzi wtedy do wartości współczynnika. Wysokie wartości można uzyskać jedynie dla wysokich ciśnień początkowych i bardzo niskich przeciwciśnień. Wykazano to przez porównanie prowizorycznych wartości. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘odległość szamba od budynku’

Współczynnik skojarzenia elektrociepłowni

Posted in Uncategorized  by admin
November 22nd, 2018

Wentylatory piecowe zależnie od wielkości pieca i wymaganiach warunków procesu wypalania mogą mieć wydajność 5 000 do 20000 Nm 3/godz przy ciśnieniu dochodzącym do 400 mm słupa wody. Powietrze wtłaczane przez dyszę palnikową do pieca nazywa się powietrzem pierwszym albo pierwotnym. Ilość tego powietrza, którego głównym zadaniem jest wprowadzenie do pieca pyłu węglowego w postaci mieszanki pyłowo- powietrznej, wynosi zwykle 20-35% całkowitej ilości powietrza potrzebnego do prawidłowego przebiegu procesu spalania węgla. Pozostała część powietrza, zwanego powietrzem drugim lub wtórnym, zasysana jest do pieca przez głowicę po uprzednim podgrzaniu go do około 300-400°C w chłodnikach klinkieru, Bardzo ważnym elementem jest dysza palnikowa, stanowiąca zakończenie przewodu tłocznego wentylatora piecowego. Dysza powinna mieć kształt zapewniający jak najlepsze wymieszanie pyłu węglowego ze strumieniem powietrza i taką średnicę otworu wylotowego. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘odległość szamba od budynku’

Współczynnik skojarzenia elektrociepłowni

Posted in Uncategorized  by admin
November 22nd, 2018

Piec rusztowy. Do wypalania klinkieru cementowego oprócz pieców obrotowych, szybowych i pieców typu Lepol, stosuje się również niekiedy przy suchej metodzie ,produkcji piece rusztowe. W piecu rusztowym materiał składający się z nawilżonej i zgranulowanej mieszaniny mączki surowcowej , koksu i dodatku drobnego klinkieru, wypala się na poziomym, wolno poruszającym się ruszcie mechanicznym. Zapalanie koksu zawartego w materiale odbywa się za pomocą palników na pył węglowy, ustawionych nad rusztem. Powietrze potrzebne do spalania koksu przysysane jest przez warstwę leżącego na ruszcie materiału za pomocą ekshaustora. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘odległość szamba od budynku’

Współczynnik skojarzenia elektrociepłowni

Posted in Uncategorized  by admin
November 22nd, 2018

Cały proces wypalania klinkieru ma ruszcie trwa zaledwie 20-25 minut. Dla wytworzenia w tak krótkim czasie dostatecznie wysokiej temperatury i odpowiedniej ilości ciepła należy używać koksu o dużej wartości opałowej, nie niższej . niż 6200 + 6 400 kcal/kg, oraz o granulacji nie większej niż 3 +4 mm. Zawartość części lotnych w koksie nie powinna przekraczać w żadnym razie 10%. Dla zapewnienia dobrych warunków spalania piec powinien pracować z nadmiarem powietrza nie mniejszym niż ], = 3. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries