Meble Kuchenne
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘meble ogrodowe technorattan’

Do budowy kanalów uzywa sie rur o przekrojach kolowych i jajowych

Posted in Uncategorized  by admin
July 22nd, 2016

2: KANAŁY Do budowy kanałów używa się rur o przekrojach kołowych i jajowych, ponadto stosuje się kanały o przekrojach parabolicznych, nieckowatych, trapezowych itp. Przekrój kołowy jest najbardziej wytrzymały na ciśnienie gruntu oraz ma największe pole przepływu w stosunku do ilości materiału -użytego na jego wykonanie. Jest korzystny pod względem hydraulicznym, też przy napełnieni do połowy średnicy (Rh = 0,25 d). Natomiast przy napełnieniach małych wartości Rh szybko się zmniejsza. Przy zmniejszonych wartościach Rh prędkość przepływu maleje i zmniejsza się zdolność transportowa strumienia ścieków. Prędkość przepływu zależy od napełnienia i spadku kanałów . Powierzchni przekroju jajowego 40 X 60 cm odpowiada powierzchnia przekroju kołowego o średnicy 48,5 cm. Ponieważ nie produkuje się rur o tej średnicy, zostały podane rury o średnicy 45 i 50 cm. Dla przykładu podano w cm wymiary kanałów jajowych zwykłych, z podkreśleniem przekrojów obecnie stosowanych. Przekrój jajowy zwykły h = 2R+R = 3R; d = 2R; h+d = 3:2 Wymiary: Niekiedy stosowane są przekroje jajowe podwyższone oraz jajowe odwrócone, tzw. gruszkowe. [więcej w: meble ogrodowe technorattan, szafa narożna, meble dla dzieci ]

Comments Off

Posts Tagged ‘meble ogrodowe technorattan’

Do budowy kanalów uzywa sie rur o przekrojach kolowych i jajowych

Posted in Uncategorized  by admin
July 22nd, 2016

Rury azbestowo-cementowe: b 50, 80 i 100 mm, wraz z kształtkami, znajdują od 1962 r. w Polsce zastosowanie do budowy przewodów kanalizacyjnych wewnątrz budynków. Rurociągi z nich o średnicach większych służą do przetłaczania ścieków, niekiedy na znaczne odległości. Rury azbestowo-cementowe odznaczają się trwałością i ze względu na niską cenę są chętnie stosowane. Rur y kamionkowe. Na zewnątrz budynku stosowane są najczęściej rury kamionkowe (PN/B-12750-12764), które odprowadzają ścieki do kanałów ulicznych. Rury kamionkowe, powleczone glazurą, stanowią najlepszy materiał do budowy kanałów: są trwałe i odporne na działanie chemiczne kwasów i zasad. Rury te powinny mieć wewnątrz powierzchnię gładką i jednolity przełom. Dźwięk przy uderzeniu młotkiem powinien być czysty, wytrzymałość na ściskanie 1700:2000 k Gzcm, na ciągnienie 70-90 kG/cm2. Rury te produkowane są jako kielichowe o dług. 600-1000 mm, przy średnicy 100-1000 mm. Najmniejsza średnica przewodów używanych do odprowadzania ścieków gospodarczych wynosi 150 mm, długość robocza 1,0 m. [więcej w: meble ogrodowe technorattan, łóżka tapicerowane, szafy przesuwne ]

Comments Off

« Previous Entries