Meble Kuchenne
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘meble kuchenne na wymiar’

klasyfikacja pieców obrotowych

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W Związku Radzieckim przyjęto np. klasyfikację pieców obrotowych według trzech kryteriów, a mianowicie: 1) kształtu korpusu pieca, 2) rodzaju chłodników, 3) rodzaju zastosowanych wymienników ciepła. Pod względem kształtu korpusu piece dzielą się na 5 grup. Mamy więc piece: a) o stałej średnicy, b) z rozszerzoną strefą spiekania, c) z rozszerzoną strefą kalcynacji, d) z rozszerzoną strefą spiekania i kalcynacji, e) z rozszerzoną strefą spiekania i suszenia. Pod względem rodzaju chłodników rozróżnia się piece: a) z chłodnikiem obrotowym zamkniętym, b) z chłodnikiem obrotowym otwartym, c) z chłodnikami planetarnymi, dl z chłodnikiem rusztowym. Pod względem, rodzaju wyrostków zainstalowanych dla lepszego wykorzystania ciepła gazów odlotowych mamy piece: a) z łańcuchami w strefie suszenia. ” b) z wtryskiwaniem szlamu, e) ze współpracującymi suszarniami surowca lub węgla, d) z kotłami parowymi, e) z wymiennikami, czyli. rekuperatorami zmontowanymi wewnątrz. pieców i z rekuperatorami ustawionymi poza plecami. [więcej w: meble kuchenne na wymiar, meble młodzieżowe, meble ogrodowe technorattan
]

Comments Off

Posts Tagged ‘meble kuchenne na wymiar’

klasyfikacja pieców obrotowych

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Kolejność ustawienie poszczególnych typów pieców w trzech wyżej wymienionych grupach klasyfikacyjnych nie jest przypadkowa. Obrazuje ona bowiem w porządku chronologicznym postęp techniczny w dziedzinie doskonalenia konstrukcji samych pieców, jak i ich urządzeń pomocniczych. W polskim przemyśle cementowym można ,spotkać wszystkie typy pieców z przedstawionej klasyfikacji. Rola chłodników i wpływ ich rodzaju na pracę pieca omówione były już poprzednio. Bardziej szczegółowe omówienie budowy i zasady działania różnych rodzajów wymienników ciepła będzie treścią następnego rozdziału niniejszego podręcznika. Jeżeli chodzi o piece z rozszerzonymi jedną lub dwiema strefami, to w praktyce okazało się, że piece o takiej budowie wykazują znacznie ekonomiczniejsze wykorzystanie energii cieplnej paliwa, mają większą wydajność aniżeli piece o stałej średnicy, a ponadto jakość wypalanego w nich klinkieru jest lepsza. Powiększenie średnicy pieca w strefie spiekania powodują zmniejszenie szybkości przesuwu materiału wzdłuż tej strefy, a więc przedłużeni e czasu jego przebywania w zasięgu najwyższej temperatury. Na skutek tego wydatnie poprawiają się warunki tworzenia się minerałów klinkieru, wymagających nie tylko dostatecznie wysokiej temperatury, lecz także odpowiednio długiego czasu wypalania. Ponadto zwiększenie objętości strefy spiekania pozwala na uzyskanie większej , mocy cieplnej pieca, czyli na spalanie większej ilości paliwa i wytworzenie w piecu większej ilości ciepła w jednostce czasu. [hasła pokrewne: meble kuchenne na wymiar, meble młodzieżowe, meble ogrodowe technorattan
]

Comments Off

« Previous Entries