Meble Kuchenne
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘meble dla dzieci’

Piec obrotowy

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Z wymienionych czynników, nie wyczerpujących zresztą jeszcze całości zagadnienia, wynika jasno trudność opracowania ścisłego wzoru do obliczania wydajności pieca obrotowego. Z tego też powodu w praktyce dla przybliżonego określenia wydajności pieców obrotowych zachodzi konieczność posługiwania się uproszczonymi wzorami empirycznymi, których wiele można znaleźć w literaturze fachowej, Stosunkowo dobre wyniki daje wzór Chodorowa, opracowany dla pieców pracujących metodą mokrą Orientacyjną wydajność pieca obrotowego można również w prosty sposób obliczyć, posługując się danymi , w której podana jest jednostkowa wydajność w T/m 3 w ciągu 24 godz. dla pieców o różnej objętości. Tabela ta opracowana została przez cementowników radzieckich na podstawie doświadczań z, praktyki ruchowej. Dla obliczenia wydajności dobowej pieca wystarczy po prostu pomnożyć odpowiednią wartość wydajności jednostkowej przez objętość pieca, mierzoną po wewnętrznej powierzchni jego stalowego korpusu. Piec obrotowy jest najważniejszym agregatem produkcyjnym cementowni, ponieważ przede wszystkim od jego prawidłowej i nieprzerwanej pracy zależy ilość i jakość produkcji klinkieru i cementu, Z tego też powodu piece obrotowe powinny być stale utrzymywane w jak najlepszym stanie technicznym przez regularne i staranne wykonywanie. remontów okresowych, a ich obsługa w czasie ruchu powinna być powierzana sumiennym i doświadczonym palaczom, Dla uzyskania możliwie jak największej wydajności pieca, równej lub nawet większej od gwarantowanej przez jego wytwórnię – dostawcę, dla jak najekonomiczniejszego zużycia paliwa i dla otrzymania przy tym klinkieru o jednolitej i dobrej jakości konieczne jest, aby podstawowe parametry procesu wypalania były stale utrzymywane na najlepszym poziomie i nie ulegały znaczniejszym wahaniom. [podobne: meble dla dzieci, meble do pokoju młodzieżowego, meble do sypialni ]

Comments Off

Posts Tagged ‘meble dla dzieci’

Piec obrotowy

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Zwiększenie średnicy pieca czy to w strefie spiekania, czy też suszenia lub kalcynacji, wpływa na zwiększenie powierzchni wymiany ciepła pomiędzy strumieniem gazów a wypalanym materiałem, co z kolei powoduje polepszenie się sprawności pieca i wzrost jego wydajności. Wzór najnowocześniejszego dużego pieca obrotowego według projektu polskich konstruktorów z Pomorskich Zakładów Budowy Maszyn. Piec ten ma wymiary cp 3,6/3,3/3,6 X 150 m i może osiągnąć wydajność około 500 T klinkieru na dobę. Jak widać z rysunku, oddział przygotowywania pyłu węglowego wyposażony jest w agregat susząco-mielący bezpośrednio sprzężony z piecem i ogrzewany gorącym powietrzem pobieranym z głowicy pieca. Opis poszczególnych elementów instalacji piecowej. . Wydajność pieca obrotowego uzależniona jest od czynników natury chemiczno-technologicznej, mechanicznej i termotechnicznej takich jak: metoda produkcji, skład chemiczny mieszaniny surowcowej, stopień zmielenia surowców, zawartość wody w mieszaninie surowcowej, rodzaj mineralizatorów wymiary pieca, kąt nachylenia osi pieca, liczba obrotów pieca, stan techniczny pieca i urządzeń pomocniczych, rodzaj i jakość paliwa, stopień zmielenia węgla, wielkość ciągu, nadmiar powietrza, rodzaj dyszy, rodzaj wymienników itd. [podobne: meble dla dzieci, meble do pokoju młodzieżowego, meble do sypialni ]

Comments Off

« Previous Entries