Meble Kuchenne
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘mała kuchnia’

STUDZIENKI SPADOWE

Posted in Uncategorized  by admin
July 26th, 2016

STUDZIENKI SPADOWE Studzienki spadowe(kaskadowe) wykonuje się w celu pokonania dużych spadków terenu, gdyż ułożenie kanałów zgodnie z naturalnym spadkiem (terenu) spowodowałoby przekroczenie maksymalnej prędkości przepływu. Ponadto stosuje się je w przypadku, gdy kanał boczny jest zagłębiony płycej niż kolektor. Wlot kanału wykonuje się wówczas ponad dnem studzienki; w ten sposób zmniejsza się w dużym stopniu roboty ziemne. Przy znacznym spadzie stosuje się rozdzielenie struga ścieków za pomocą rury spadowej, co umożliwia bezpieczną pracę obsłudze w czasie małego przepływu ścieków. [hasła pokrewne: meble do sypialni, meble aluro, mała kuchnia ]

Comments Off

Posts Tagged ‘mała kuchnia’

STUDZIENKI SPADOWE

Posted in Uncategorized  by admin
July 26th, 2016

Przy pełnej wydajności każdy wymiennik ciepła powinien wykazywać jednakową wydajność. Podgrzewacz wtórny włącza się dopiero przy obciążeniach B > 0,5 (po- wierzchnia zakreskowana). Ciśnienie pary grzejnej P2 potrzebne do na- grzania wstępnego zmienia się w gil a nic ach 2,5 i 4,8 at i pozostaje stale przy obciążeniach większych niż B = 0,5 . Dla stanu pary dolotowej 60 at przy 450°C i odpowiednich liczbach jednostkowych zużycia pary otrzymuje się zależność współczynnika skojarzenia od obciążenia. Przyjęto przy tym, że podgrzewacz wtórny jest ogrzewany świeżą parą. Współczynnik skojarzenia zmniejsza się przy obciążeniach powyżej 50% pomimo stałego przeciwciśnienia P2, ponieważ część ciepła grzejnego zostaje pokryta parą świeżą o zredukowanym ciśnieniu. Dolny ciąg linii przed- stawia iloczyn wartości oddawania ciepła grzejnego razy współczynnik skojarzenia, a więc zysk energii elektrycznej w odniesieniu do 1 Gcal/h wydajności szczytowej. Jeśli wydajności należące do każdego stopnia obciążenia przeniesie się na uporządkowany wykres obciążeń ogrzewania zdalaczynnego, wtedy otrzymuje się roczne zyski prądu, jako powierzchnię poniżej krzywej wydajności. Można w ten sposób zupełnie zadowalająco porównać pod względem gospodarki cieplnej różne systemy zdalnego przenoszenia ciepła, a mianowicie rozprowadzenie pary i rozprowadzenie wody Q wysokiej temperaturze. Jako podstawę trzeba przyjąć rzeczywiste warunki wejściowe pary i sprawności turbiny, a także uwzględnić poprawę obiegu termodynamicznego wskutek podgrzewania wstępnego wody zasilającej. Jednostkowe zużycie pary może w takich obliczeniach porównawczych służyć jedynie jako pierwsze przybliżenie; nie może ono zastąpić dokładnych obliczeń w poszczególnych przypadkach. [hasła pokrewne: Łóżka dla dzieci, mała kuchnia, łóżka tapicerowane ]

Comments Off

« Previous Entries