Meble Kuchenne
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘Łóżka dla dzieci’

OBLICZANIE STATYCZNE KANALOW

Posted in Uncategorized  by admin
July 23rd, 2016

OBLICZANIE STATYCZNE KANAŁOW Obliczanie statyczne kanałów o przekroju kołowym może być wykonane m: in. sposobem podanym przez Malquardta. Obciążenie ruchome Gp może być długotrwałe, np. stos cegieł, kamieni itp. , bądź też krótkotrwałe, np. od przejeżdżającego samochodu lub innego pojazdu. Oblicza się je wg wzoru / Gp = Cp•p•B gdzie: c; współczynnik obciążenia ruchomego , obciążenie ruchome, kG/m2. Niekiedy obciążenie stałe i ruchome przekracza dopuszczalną wytrzymałość rur. W takim przypadku zachodzi konieczność powiększenia wytrzymałości rury za pomocą starannego ubijania zasypki lub przez obetonowanie. Wartość współczynnika podłoża K można zwiększyć do 2, co oznacza podwojenie wytrzymałości rury. [patrz też: meble skandynawskie, Łóżka dla dzieci, meble do sypialni ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Łóżka dla dzieci’

OBLICZANIE STATYCZNE KANALOW

Posted in Uncategorized  by admin
July 23rd, 2016

Przy pełnej wydajności każdy wymiennik ciepła powinien wykazywać jednakową wydajność. Podgrzewacz wtórny włącza się dopiero przy obciążeniach B > 0,5 (po- wierzchnia zakreskowana). Ciśnienie pary grzejnej P2 potrzebne do na- grzania wstępnego zmienia się w gil a nic ach 2,5 i 4,8 at i pozostaje stale przy obciążeniach większych niż B = 0,5 . Dla stanu pary dolotowej 60 at przy 450°C i odpowiednich liczbach jednostkowych zużycia pary otrzymuje się zależność współczynnika skojarzenia od obciążenia. Przyjęto przy tym, że podgrzewacz wtórny jest ogrzewany świeżą parą. Współczynnik skojarzenia zmniejsza się przy obciążeniach powyżej 50% pomimo stałego przeciwciśnienia P2, ponieważ część ciepła grzejnego zostaje pokryta parą świeżą o zredukowanym ciśnieniu. Dolny ciąg linii przed- stawia iloczyn wartości oddawania ciepła grzejnego razy współczynnik skojarzenia, a więc zysk energii elektrycznej w odniesieniu do 1 Gcal/h wydajności szczytowej. Jeśli wydajności należące do każdego stopnia obciążenia przeniesie się na uporządkowany wykres obciążeń ogrzewania zdalaczynnego, wtedy otrzymuje się roczne zyski prądu, jako powierzchnię poniżej krzywej wydajności. Można w ten sposób zupełnie zadowalająco porównać pod względem gospodarki cieplnej różne systemy zdalnego przenoszenia ciepła, a mianowicie rozprowadzenie pary i rozprowadzenie wody Q wysokiej temperaturze. Jako podstawę trzeba przyjąć rzeczywiste warunki wejściowe pary i sprawności turbiny, a także uwzględnić poprawę obiegu termodynamicznego wskutek podgrzewania wstępnego wody zasilającej. Jednostkowe zużycie pary może w takich obliczeniach porównawczych służyć jedynie jako pierwsze przybliżenie; nie może ono zastąpić dokładnych obliczeń w poszczególnych przypadkach. [hasła pokrewne: Łóżka dla dzieci, mała kuchnia, łóżka tapicerowane ]

Comments Off

« Previous Entries