Meble Kuchenne
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘kuchnie radomsko’

Wymiennik ciepła

Posted in Uncategorized  by admin
July 22nd, 2019

Przy pełnej wydajności każdy wymiennik ciepła powinien wykazywać jednakową wydajność. Podgrzewacz wtórny włącza się dopiero przy obciążeniach B > 0,5 (po- wierzchnia zakreskowana). Ciśnienie pary grzejnej P2 potrzebne do na- grzania wstępnego zmienia się w gil a nic ach 2,5 i 4,8 at i pozostaje stale przy obciążeniach większych niż B = 0,5 . Dla stanu pary dolotowej 60 at przy 450°C i odpowiednich liczbach jednostkowych zużycia pary otrzymuje się zależność współczynnika skojarzenia od obciążenia. Przyjęto przy tym, że podgrzewacz wtórny jest ogrzewany świeżą parą. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘kuchnie radomsko’

Wymiennik ciepła

Posted in Uncategorized  by admin
July 22nd, 2019

Zastosowanie pompy cieplnej do ogrzewania budynków występuje przede wszystkim przy ogrzewaniu powietrznym i wodnym. W ogrzewaniach wodnych trzeba przyjmować możliwie niskie temperatury zasilania, ponieważ ze wzrostem temperatury czynnika grzejnego szybko maleje współczynnik wydajności pompy cieplnej. Prowadzi to w urządzeniach z miejscowymi grzejnikami do dużych powierzchni grzejnych i wysokich kosztów inwestycyjnych. Można uniknąć tego, stosując pompę cieplną jedynie podczas przeważającej liczby dni ogrzewania o temperaturze powyżej zera, a przechodząc częściowo lub całkowicie na urządzenie kotłowe przy niższych tempera- turach zewnętrznych. Zwiększają się wprawdzie wskutek tego koszty inwestycyjne centrali cieplnej, często jednak nie w takim stopniu, jak koszty z racji powiększanych powierzchni grzejnych. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘kuchnie radomsko’

Wymiennik ciepła

Posted in Uncategorized  by admin
July 22nd, 2019

Przy omawianiu zagadnień łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej wykazano, że ciepło dla celów technicznych musi być szacowane w zależności od wysokości rozporządzanego poziomu temperatury. Na przykład ciepło, którego temperatura zbliża się do temperatury otoczenia, jest technicznie bezwartościowe. Ciepło to jednak może być przesunięte do poziomu wyższej temperatury dzięki przebiegowi termodynamicznemu przy użyciu energii mechanicznej i wskutek tego może być wykorzystane ono w technice. Urządzenia tego rodzaju określa się jako pompy cieplne. Są one zastosowane w przemysłowych procesach grzejnych, a w szczególnych przypadkach w ogrzewaniu pomieszczeń.
WYKONANIE I ZASADA DZIAŁANIA Obieg pompy cieplnej jest taki sam jak w chłodziarce; odbywa się on jedynie w zakresie temperatur wyższych niż temperatury otoczenia Jako czynnik roboczy służy gaz, który można skroplić przy niezbyt wysokim ciśnieniu i przy żądanej temperaturze do ogrzewania oraz odparować przy niskim ciśnieniu i temperaturze otoczenia. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘kuchnie radomsko’

Wymiennik ciepła

Posted in Uncategorized  by admin
July 22nd, 2019

Termodynamicznie wartość przebiegu procesu pompy cieplnej ocenia się przez podanie współczynnika wydajności e, czyli stosunku uwalnianego ciepła Q do równowartości wydatkowanej pracy mechanicznej L, a więc Najwyższy współczynnik wydajności osiąga się z obiegu, gdzie obieg odznacza się szczególnie niską pracą sprężania. Współczynnik jest zależny jedynie od obu temperatur T i T o, a mianowicie współczynnik wydajności ee w procesie Carnota jest równy Zysk ciepła jest zatem tym wyższy, im większy jest stosunek temperatur T o : T albo – im mniejsza jest różnica temperatur (dla danego poziomu temperatur), o którą należy podnieść ciepło. W. przypadku zastosowania pomp cieplnych do ogrzewania pomieszczeń, ilość ciepła Qo odbiera się zwykle z otaczającego powietrza albo z wody rzek, jezior lub źródeł; jedynie wyjątkowo można rozporządzać źródłami ciepła o wysokich temperaturach (np. z wszelkiego rodzaju ciepła odpadkowego). Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘kuchnie radomsko’

Wymiennik ciepła

Posted in Uncategorized  by admin
July 22nd, 2019

Jako ekshaustory stosuje się wentylatory, mogące wytwarzać podciśnienie do 100-150 mm słupa wody. Wydajność ekshaustorów uzależniona jest od wielkości pieców jak również od parametrów procesu wypalania i może dochodzić nawet do 300000-350 000 m3/godz. Ekshaustory ustawia się zwykle pomiędzy kominem, którego rola ogranicza się tutaj do odprowadzania gazów odlotowych do atmosfery na odpowiedniej wysokości podyktowanej wymaganiami higieny pracy, i urządzeniami odpylającymi, usytuowanymi bezpośrednio za piecem. Przy takim ustawieniu przez ekshaustor przechodzą gazy już odpylone, a więc zawierające tylko niewielkie ilości pyłu, który działa niszcząco na obudowę i przede wszystkim na wirnik ekshaustora. Pracujące obecnie cementownie, zarówno w naszym przemyśle krajowym, jak i za granicą, wyposażone są w piece obrotowe najrozmaitszych typów i o najrozmaitszych wielkościach – od najmniejszych do największych. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘kuchnie radomsko’

Wymiennik ciepła

Posted in Uncategorized  by admin
July 22nd, 2019

Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘kuchnie radomsko’

Wymiennik ciepła

Posted in Uncategorized  by admin
July 22nd, 2019

Kilka tygodni temu przedstawiliśmy konkurs na otwarte pomysły, w którym poprosiliśmy uczestników o wzmocnienie Airplota.
Czytelnik Blogu, Marc Drewes, podzielił się z nami swoją propozycją, która znalazła się w pierwszej piątce.
Uproszczony projekt, skonstruowany z odzyskanego betonu, proponuje.
Odporny kawałek architektury protestacyjnej.
to pozwoli Greenpeace i lokalnym mieszkańcom wykazać determinację w walce z budową trzeciego pasa startowego na lotnisku Heathrow, co doprowadzi do zniszczenia wielu rezydencji. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘kuchnie radomsko’

Wymiennik ciepła

Posted in Uncategorized  by admin
July 22nd, 2019

MAD Wyprofilowane faliste wieże zaprojektowane przez MAD Architects dla Mississauga, przedmieścia Toronto w Kanadzie, są w budowie.
Zestaw do ukończenia w 2011 roku, wieże znak architektów.
Pierwsze międzynarodowe zwycięstwo w 2006 roku.
Położone na skrzyżowaniu dwóch głównych ulic wieże stanowią bramę do miasta.
Teksturowana, przypominająca pasmo fasada jest tworzona przez ciągły balkon, który otula cały budynek. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘kuchnie radomsko’

Wymiennik ciepła

Posted in Uncategorized  by admin
July 22nd, 2019

Felix Spivack Architekci: Lior Vaknin + Sabi Aroch Lokalizacja: Rehovot, Izrael Klient: Rodzina Marglit Daty projektowe: kwiecień.
Czerwiec 2009 Daty budowlane: czerwiec 2009.
Październik 2009 Mark Materails: żywica epoksydowa, gips, giętkie drewno, szkło i ceramika Powierzchnia wewnętrzna: 80 m2 Powierzchnia zewnętrzna: 30 m2 Zdjęcia: Felix Spivack + 27 Projekt kostki rozpoczął swoją drogę od zrozumienia kształtu sześcianu i jego ucieleśnionej jakości , który najlepiej charakteryzuje swoją przestrzeń.
Każdy wygląd prezentował inny kształt, główny motyw, który tworzy skonsolidowany język wizualny.
Język nadał modułowi wyrażenie i jego definicję jako unikalną przestrzeń. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘kuchnie radomsko’

Wymiennik ciepła

Posted in Uncategorized  by admin
July 22nd, 2019

Korzystając z nagradzanego planu głównego kampusu jako przewodnika, nowa międzynarodowa szkoła w Baton Rouge, LA zaprojektowana przez Trahan Architects właśnie weszła w schematyczną fazę projektowania.
Obiekt będzie składał się z sali gimnastycznej, sceny, sal lekcyjnych i pomieszczenia administracyjnego.
Po wywiadzie z Trey em Trahanem i zapoznaniu się z kilkoma jego projektami, oczywiste jest, że nacisk kładziony przez firmę na zrozumienie kontekstu, zarówno pod względem budowy, jak i kultury, stanowi podstawę procesu projektowania.
Trahan ma niemal duchową filozofię tego, jak budynki mogą i powinny wpływać na ludzi.
Zachęcając do interakcji między wszystkimi typami ludzi, szkoła odpowiada na innowacyjną pedagogikę szkoły międzynarodowej. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries