Meble Kuchenne
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘imitacja cegły’

Wskazane jest umieszczenie dna kanalów bocznych na wysokosci zwierciadla wody w kolektorach

Posted in Uncategorized  by admin
July 14th, 2016

Wskazane jest umieszczenie dna kanałów bocznych na wysokości zwierciadła wody w kolektorach. Jeżeli rozporządzalny spadek na to nie pozwala, wylot kanału bocznego projektować należy tak, aby zwierciadło wody było co najmniej na jednym poziomie. Położenie kanału w przekroju ulicy nie może kolidować z przewodami gazowymi znajdującymi się pod chodnikami oraz z przewodami wodociągowymi. Kanały umieszcza się z zasady w osi ulicy. W przypadku bardzo szerokich ulic, gdy zakłada się dwa kanały lub gdy tylko jedna strona jest zabudowana (np. ulice nadbrzeżne), kanały umieszczamy tuż przy chodniku, aby otrzymać jak najkrótsze przykanaliki. Obliczanie przekrojów. Ponieważ w osiedlach wiejskich tylko w wyjątkowych przypadkach stosuje się kanalizację ogólnospławną, przeto przykład obliczenia kanałów odnosi się do kanalizacji rozdzielczej – dla ścieków gospodarczych. Na planie, osiedla z oznaczonymi granicami zabudowy wykreśla się wszystkie kanały . [więcej w: imitacja cegły, szafy na wymiar, meble do sypialni ]

Comments Off

Posts Tagged ‘imitacja cegły’

Wskazane jest umieszczenie dna kanalów bocznych na wysokosci zwierciadla wody w kolektorach

Posted in Uncategorized  by admin
July 14th, 2016

Często zdarzają się przypadki wyłączania urządzeń wentylacyjnych, a w pomieszczeniach z wietrzeniem przez okna – zamykanie okien z obawy przed przeciągami. Jako “przeciąg” należy rozumieć uczucie jednostronnego ochłodzenia ciała wywołanego przez ruch powietrza. Zgodnie z doświadczeniem, w pomieszczeniach zamkniętych odczuwa się przyjemnie temperaturę powietrza ok. 19°C. Temperatura ta zapewnia, przy prawie takich samych temperaturach otaczających ścian i normalnym ubraniu, wymagane fizjologicznie oddawanie ciepła ciała ludzkiego. Ma to swoje uzasadnienie dopóki powietrze znajduje się w bezruchu. Przy przepływie powietrza, np. wskutek otwarcia dwóch przeciwległych okien, przepływające powietrze odbiera od ciała ludzkiego więcej ciepła i wówczas doznaje się uczucia zimna. Powietrze cieplejsze o temperaturze np. 25°e dopiero przy dość dużych prędkościach wywołuje takie samo ochłodzenie jak nieruchome powietrze o temperaturze 19°C. Cieplejsze powietrze może więc przepływać nieco prędzej, zanim odczuje się je jako zjawisko uciążliwe. Powietrze poniżej l8°e w bezruchu jest odczuwane przez człowieka jako zbyt zimne. Jeśli powietrze takie znajduje się w ruchu, wtedy uczucie zimna może stać się nieznośne. Z rozważań tych można wyciągnąć pewne wnioski dotyczące przeprowadzania wietrzenia. Jeśli trzeba przewietrzyć pomieszczenie tam, gdzie można jeszcze podwyższyć nieco temperaturę – jak np. w wypełnionej w połowie przez ludzi sali w zimie – wtedy uniknięcie przeciągów, przy doprowadzeniu powietrza, nie nastręcza żadnych trudności, ponieważ powietrze można ogrzać znacznie powyżej temperatury pomieszczenia. Inne warunki panują wtedy, gdy sale trzeba przewietrzyć, a nie można doprowadzać dalszych ilości ciepła albo nawet trzeba wywołać obniżenie temperatury powietrza przez wietrzenie, co zachodzi również i podczas zimy w przepełnionych salach. Wtedy trzeba wprowadzać powietrze o temperaturze niższej od temperatury powietrza w pomieszczeniu. Nie można przy tym uniknąć przeciągu przez dowolne obniżenie temperatury powietrza nawiewanego poniżej temperatury pomieszczenia, z drugiej zaś strony w obszar?;€ przebywania ludzi nie mogą występować żadne szkodliwe prędkości powietrza. Dla uzyskania założonego działania chłodzącego przez wentylację przy niewielkich różnicach temperatur trzeba dać bardzo duże ilości powietrza i równie duże otwory kratek nawiewnych lub dużą prędkość powietrza nawiewanego. [przypisy: fototapety 3d, fototapety do sypialni, imitacja cegły ]

Comments Off

« Previous Entries