Meble Kuchenne
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘fototapety do sypialni’

Wloty kanalów bocznych

Posted in Uncategorized  by admin
July 17th, 2016

Wloty kanałów bocznych oznacza się z podaniem ich numeracji i rzędnej dna, a następnie podaje się wszystkie obiekty uzbrojenia sieci, jak: studzienki złazowe (z podaniem numeracji), świetliki, wpusty, płuczki, przelewy burzowe itp. Na przekrojach podłużnych należy również podać nazwy ulic i ich skrzyżowania. Poza tym wskazane jest oznaczenie głębokości piwnic i fundamentów domów oraz podanie wyników wierceń geologicznych, z zaznaczeniem poziomu zwierciadła wody gruntowej. Przykład obliczania sieci kanalizacyjnej w osiedlu N W osiedlu N został zaprojektowany wodociąg, należy obliczyć sieć kanalizacyjną dla tego osiedla. Objętość ścieków – ze względu na rozbiór wody do podlewania roślin, odprowadzanie wód brudnych z chlewów, obór i stajen po myciu ścian i posadzki tych pomieszczeń wprost do zbiornika (na gnojówkę) oraz ze względu na spożycie części wody przez zwierzęta – będzie mniejsza o 20/o od rozbioru wody czystej. Przyjmujemy następnie, że do kanałów będą odprowadzane ścieki z całej powierzchni zabudowy wraz z podwórzami, ogródkami przydomowymi i ulicami. [podobne: fototapety do sypialni, meble młodzieżowe, szafa narożna ]

Comments Off

Posts Tagged ‘fototapety do sypialni’

Wloty kanalów bocznych

Posted in Uncategorized  by admin
July 17th, 2016

Często zdarzają się przypadki wyłączania urządzeń wentylacyjnych, a w pomieszczeniach z wietrzeniem przez okna – zamykanie okien z obawy przed przeciągami. Jako “przeciąg” należy rozumieć uczucie jednostronnego ochłodzenia ciała wywołanego przez ruch powietrza. Zgodnie z doświadczeniem, w pomieszczeniach zamkniętych odczuwa się przyjemnie temperaturę powietrza ok. 19°C. Temperatura ta zapewnia, przy prawie takich samych temperaturach otaczających ścian i normalnym ubraniu, wymagane fizjologicznie oddawanie ciepła ciała ludzkiego. Ma to swoje uzasadnienie dopóki powietrze znajduje się w bezruchu. Przy przepływie powietrza, np. wskutek otwarcia dwóch przeciwległych okien, przepływające powietrze odbiera od ciała ludzkiego więcej ciepła i wówczas doznaje się uczucia zimna. Powietrze cieplejsze o temperaturze np. 25°e dopiero przy dość dużych prędkościach wywołuje takie samo ochłodzenie jak nieruchome powietrze o temperaturze 19°C. Cieplejsze powietrze może więc przepływać nieco prędzej, zanim odczuje się je jako zjawisko uciążliwe. Powietrze poniżej l8°e w bezruchu jest odczuwane przez człowieka jako zbyt zimne. Jeśli powietrze takie znajduje się w ruchu, wtedy uczucie zimna może stać się nieznośne. Z rozważań tych można wyciągnąć pewne wnioski dotyczące przeprowadzania wietrzenia. Jeśli trzeba przewietrzyć pomieszczenie tam, gdzie można jeszcze podwyższyć nieco temperaturę – jak np. w wypełnionej w połowie przez ludzi sali w zimie – wtedy uniknięcie przeciągów, przy doprowadzeniu powietrza, nie nastręcza żadnych trudności, ponieważ powietrze można ogrzać znacznie powyżej temperatury pomieszczenia. Inne warunki panują wtedy, gdy sale trzeba przewietrzyć, a nie można doprowadzać dalszych ilości ciepła albo nawet trzeba wywołać obniżenie temperatury powietrza przez wietrzenie, co zachodzi również i podczas zimy w przepełnionych salach. Wtedy trzeba wprowadzać powietrze o temperaturze niższej od temperatury powietrza w pomieszczeniu. Nie można przy tym uniknąć przeciągu przez dowolne obniżenie temperatury powietrza nawiewanego poniżej temperatury pomieszczenia, z drugiej zaś strony w obszar?;€ przebywania ludzi nie mogą występować żadne szkodliwe prędkości powietrza. Dla uzyskania założonego działania chłodzącego przez wentylację przy niewielkich różnicach temperatur trzeba dać bardzo duże ilości powietrza i równie duże otwory kratek nawiewnych lub dużą prędkość powietrza nawiewanego. [przypisy: fototapety 3d, fototapety do sypialni, imitacja cegły ]

Comments Off

« Previous Entries