Meble Kuchenne
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘meble dla dzieci’

przelewy burzowe

Posted in Uncategorized  by admin
July 30th, 2016

Przeważająca część ścieków bytowo-gospodarczych a też poprodukcyjnych odpływa bez oczyszczenia przez przelewy burzowe do odbiornika zanieczyszczając go. Dlatego kanalizacja ogólnospławna jest obecnie budowana tylko wyjątkowo. Porównanie układów kanalizacji. Układ, którego koszty budowy i eksploatacji będą najmniejsze jest najwłaściwszy. W przypadku gdy wody deszczowe mogą być odprowadzane po powierzchni, jest najkorzystniejszy układ rozdzielczy niepełny. W przypadku znacznych spadków średnice oraz koszty przewodów kanalizacji mogą być poważnie zmniejszone. Ponadto możliwość stosowania przelewów burzowych w kanalizacji ogólnospławnej (gdy np. kanał główny biegnie obok odbiornika) również powinna być wzięta pod uwagę. Koszt budowy przykanalików w przypadku sieci ogólnospławnej jest prawie dwukrotnie mniejszy niż w sieci rozdzielczej. Natomiast oczyszczalnia ścieków w tym systemie jest znacznie większa i droższa. Ze względu na wykorzystanie rolnicze system ogólnospławny jest niedogodny, ponieważ na pola nawadniane dopływa w okresie deszczów (tj. wtedy, gdy nawadnianie jest niepotrzebne) dużo wody. W warunkach wiejskich najczęściej stosowany jest układ rozdzielczy niepełny. [hasła pokrewne: meble dla dzieci, wieszak na ubrania, fototapety 3d ]

Comments Off

Posts Tagged ‘meble dla dzieci’

przelewy burzowe

Posted in Uncategorized  by admin
July 30th, 2016

2: KANAŁY Do budowy kanałów używa się rur o przekrojach kołowych i jajowych, ponadto stosuje się kanały o przekrojach parabolicznych, nieckowatych, trapezowych itp. Przekrój kołowy jest najbardziej wytrzymały na ciśnienie gruntu oraz ma największe pole przepływu w stosunku do ilości materiału -użytego na jego wykonanie. Jest korzystny pod względem hydraulicznym, też przy napełnieni do połowy średnicy (Rh = 0,25 d). Natomiast przy napełnieniach małych wartości Rh szybko się zmniejsza. Przy zmniejszonych wartościach Rh prędkość przepływu maleje i zmniejsza się zdolność transportowa strumienia ścieków. Prędkość przepływu zależy od napełnienia i spadku kanałów . Powierzchni przekroju jajowego 40 X 60 cm odpowiada powierzchnia przekroju kołowego o średnicy 48,5 cm. Ponieważ nie produkuje się rur o tej średnicy, zostały podane rury o średnicy 45 i 50 cm. Dla przykładu podano w cm wymiary kanałów jajowych zwykłych, z podkreśleniem przekrojów obecnie stosowanych. Przekrój jajowy zwykły h = 2R+R = 3R; d = 2R; h+d = 3:2 Wymiary: Niekiedy stosowane są przekroje jajowe podwyższone oraz jajowe odwrócone, tzw. gruszkowe. [więcej w: meble ogrodowe technorattan, szafa narożna, meble dla dzieci ]

Comments Off

« Previous Entries