Meble Kuchenne
Just another WordPress site

Obliczanie sieci kanalów

Posted in Uncategorized  by admin
September 7th, 2019

Obliczanie sieci kanałów . Miarodajnym przepływem do obliczenia przekroju i napełnienia kanału jest przepływ w dolnym końcu odcinka danego przepływu i spadku należy przekrój i prędkość dobierać drogą prób. W praktyce stosuje się tablice lub wykresy (nomogramy) dla przekrojów kołowych i jajowych. W przypadku kanalizacji ogólnospławnej należy dla poszczególnych węzłów podać objętości ścieków gospodarczych i deszczowych łącznie. Wody deszczowe sumują się od punktu, w którym został umieszczony przelew burzowy. Poniżej przelewu przepływ wynosi (n + 1)-krotną objętość ścieków gospodarczych, gdzie n wyraża przyjęty stopień rozcieńczenia, np. ,n = 3. Na przekrojach podłużnych należy podać: rzędne terenu, rzędne dna kanału, rzędne zwierciadła wody, przekroje, – długości, hektometry i spadki kanałów. [przypisy: hoger lubliniec, projektowanie schodów, energomontaż północ ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: energomontaż północ hoger lubliniec projektowanie schodów