Meble Kuchenne
Just another WordPress site

Podgrzewanie wtórne

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Jeśli utrzymuje się stałą ilość wody grzejnej w obiegu, wtedy można z temperatur wody wywnioskować, w jakim stopniu kondensator, względnie podgrzewacz wtórny dostarczają ciepło do ogrzewania. Jeśli należy spełnić warunek, aby przy szczytowym obciążeniu oba podgrzewacze wody oddawały równocześnie każdy połowę wydajności cieplnej, wtedy wskutek zmiennej temperatury powrotnej przeciwciśnienie P2 musi dalej wzrastać również przy obciążeniach B> 0,5. Używając liczb jednostkowego zużycia pary otrzymuje się dla stanu pary świeżej (60 at/450°C) współczynniki skojarzenia i wydajności przy pracy z przeciwciśnieniem. Z porównania wypływa wniosek, w jakim zakresie można zwiększyć nadwyżkę prądu przez przejście na niższe temperatury zasilania i zmienne temperatury powrotu, na przykład – dla połowy obciążenia od N = 115 kW do N = 190 kW na 1 Gcal wydajności szczytowej. W obu przypadkach przyjęto, że podgrzewanie wtórne przebiega przy dławieniu świeżej pary. Jeśli dysponuje się parą upustową o właściwej wysokości ciśnienia, wtedy można jeszcze odpowiednio powiększyć uzyskaną wydajność przy obciążeniach B > 0,5. Dla gospodarczych obliczeń porównawczych trzeba (na podstawie charakterystyki czasu trwania obciążenia ogrzewania zdalaczynnego) określić roczne nadwyżki prądu dla przewidywanego układu sieci. Przy stałym ciśnieniu pary grzejnej charakterystyki wydajności wykazywałyby zawsze ten sam przebieg, a więc niekorzystnie wysokie różnice podobnie jak krzywa czasu trwania obciążenia. Dla obu omówionych przykładów wynikają średnie roczne współczynniki skojarzenia 231 kWhiGcal (170/100°C) i 362 kWh/Gcal (110/60cC). Przy obniżeniu ceny o 3 Pf na kWh wytworzoną w pracy elektrociepłowni można więc przez skojarzenie zaopatrzenia w ciepło i energię obniżyć koszty wytwarzania ciepła w zakładzie o 231•3 lub 362•3 czyli 7-:-11 DM na każde 106 kcal dostarczanego ciepła. Dokładny podział kosztów własnych elektrociepłowni na oba produkty, tj. energię elektryczną i ciepło jest trudny, ponieważ oba występują łącznie, tak w nakładach inwestycyjnych jak i w kosztach eksploatacyjnych, Kotłownia jest mniejsza niż przy osobnym wytwarzaniu ciepła. Ponadto wartość pary oddanej do ogrzewania musi być oceniona według jej zdolności spełnienia zadania, podobnie jak ocena energii otrzymanej z gospodarki skojarzone] w możliwości zastępstwa w ramach obciążenia elektrowni . Za podstawę w powyższym obliczeniu przyjęto dla uproszczenia jednolite koszty własne ciepła do wytworzenia pary; różnice w oprocentowaniu kapitału i kosztach eksploatacyjnych między elektrociepłownią a elektrownią kondensacyjną z osobnym wytwarzaniem ciepła do ogrzewania uwzględniono już w obniżce dla pracy z przeciwciśnieniem. [więcej w: renowacja okien drewnianych, skrzynki rozsączające, drzwi tarasowe przesuwne cennik ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: drzwi tarasowe przesuwne cennik renowacja okien drewnianych skrzynki rozsączające